WAAROM AANSLUITEN BIJ ONS?

  • lokaal collectief en individueel zelf energie produceren

  • lokaal de eigen geproduceerde energie gebruiken

  • lokaal en circulair het ermee verdiende geld lokaal

    herinvesteren in duurzaamheid en leefbaarheid

Introductie

Als u wilt meepraten en meebeslissen over projecten voor de transitie naar een duurzame energievoorziening binnen de gemeente Assen dan bent u welkom bij onze energiecoöperatie. We zijn eerste stadscoöperatie in de provincie Drenthe met een eigen Energieadvieswinkel in

warenhuis Vanderveen en richten ons op bewustwording van het energieverbruik, zelf opwekken met eigen productie-installaties, het energieneutraal maken van huishoudens en het investeren in leefbare duurzame buurten en wijken.
In de winkel kunnen wij u ook helpen met de overstap naar onze beweging. (Neem uw jaarafrekening van uw energieleverancier mee.)

Actueel

Wie bewust leeft kiest voor duurzame energie

De Energiecoöperatie duurzaam Assen is aangesloten bij de beweging Energie VanOns als licentiehouder voor levering van onze eigen duurzaam opgewekte energie. Zowel financieel als energie 100% circulair.

Belangrijk om te weten is dat er geen geld wegvloeit naar het buitenland of aandeelhouders.

Daarom lid worden:

  • Helpen productie en consumptie van duurzame energie lokaal te organiseren.

  • Voordelig gebruik maken van ervaringen en diensten binnen de coöperatie.

  • Een bijdrage leveren aan de afname van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen.

Samen werken aan de energietransitie

Energietransitie is het omschakelen van een fossiele energiebron naar een duurzame groene energiebron.

Uw huishouden energieneutraal?

Bij ons kunt u terecht voor energieadvies op maat